Устав ВСА  :: Автомобильный сайт
Логин   : 
Пароль :  
[регистрация]        [забыл]
 

   Новости сайта в RSS потоке
 ПРОЕКТ  О КАРТЕ  КАТАЛОГ ПАРТНЕРОВ/СКИДКИ  НОВОСТИ  ФОРУМ  ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ  РАЗНОЕ 
   

Смотрите труба электросварная стальная у нас.

Устав ВСА


версия для печати
послать эту страничку товарищу

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Всеукраїнська спілка автомобілістів (надалі - Спілка) є всеукраїнською громадською організацією, що об'єднує громадян - власників автомобілів і мотоциклів, самодіяльних конструкторів і реставраторів старовинних транспортних засобів, а також інших громадян - любителів автомототехніки.

Скорочена назва Всеукраїнської спілки автомобілістів - Спілка автомобілістів, абревіатура - ВСА.

Довідка:

Спілка була заснована на установчому з'їзді ЗО січня 1974р. як Українське республіканське добровільне товариство автомотолюбителів, Статут якого був затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 16 квітня 1974р. № 193.

8 грудня 1989р. на IV з'їзді Українського республіканського товариства автомотолюбителів було прийнято рішення про перейменування Товариства на Українську республіканську спілку автомотолюбителів, Статут якої був зареєстрований постановою Ради Міністрів УРСР від 26 вересня 1990р. № 290.

На підставі постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992р. Українська республіканська спілка автомобілістів перереєструвалася в Мін'юсті України 26 листопада 1992р. (свідоцтво № 331) як "Всеукраїнська спілка автомобілістів".

При цьому рішення про ліквідацію однієї організації та створення нової не приймалися, а лише вносилися термінологічні зміни у назву. Всі три вищенаведені назви належать одній і тій же організації - Всеукраїнській спілці автомобілістів.

1.2 Спілка здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", чинного законодавства і цього Статуту, діє на основі добровільності, рівноправності членів Спілки, самоврядування і гласності.

1.3 Діяльність Спілки поширюється на територію всієї України. Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські

організації є місцевими осередками (надалі - організаціями) Спілки і мають статус юридичної особи, в своїй діяльності керуються своїми положеннями, які не суперечать Статуту Спілки і реєструються у встановленому порядку після їх затвердження президією Центральної ради.

Вони несуть відповідальність по своїм зобов'язанням у межах коштів і майна, що знаходяться в їхньому оперативному управлінні.

1.4 Спілка, Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації мають самостійний баланс, рахунки в банківських установах, свої печатки і штампи, зразки яких затверджуються президією Центральної ради, і користуються символікою Всеукраїнської спілки автомобілістів, зареєстрованою Міністерством юстиції України.

1.5 Місцезнаходження центральних органів Спілки - 04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, 8-а.

2 МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

2. 1 Спілка створена з метою задоволення спільних інтересів своїх членів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, проведення заходів з підготовки водіїв, організованого зберігання, технічного обслуговування і ремонту

2.2 Основні завдання Спілки:

представляти і захищати законні інтереси Спілки та її членів у державних органах і громадських організаціях;

сприяти проведенню та брати участь в організаційно-масових заходах по запобіганню дорожньо-транспортних пригод серед власників особистих транспортних засобів;

популяризувати технічні і юридичні знання в галузі дорожнього руху, пропагувати правила дорожнього руху;

сприяти організації підготовки та перепідготовки водіїв, фахівців з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів;

розвивати і вдосконалювати навчальну і технічну базу Спілки з метою задоволення потреб її членів в організованому зберіганні, технічному обслуговуванні та ремонті транспортних засобів, розвитку технічної допомоги на дорогах;

сприяти розвитку технічної творчості членів Спілки, надавати автолюбителям допомогу з цих питань;

популяризувати та сприяти розвитку автомотоспортивної та туристичної діяльності;

виховувати у членів Спілки дбайливе ставлення до природи і ,

навколишнього середовища;

співпрацювати з іншими громадськими організаціями, підтримувати , міжнародні контакти і зв'язки.

2.3 Для виконання статутних завдань Спілка у встановленому порядку: веде пропаганду серед населення своїх цілей і завдань;

вивчає причини та умови дорожньо-транспортних пригод, скоєних водіями особистих транспортних засобів, розробляє та здійснює заходи щодо їх запобігання серед своїх членів;

сприяє загальноосвітнім школам у проведенні роботи щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму, виховання у молоді особистої відповідальності за додержання правил дорожнього руху, прищеплення дітям навичок їзди на велосипеді, створення куточків, навчальних класів та майданчиків з питань безпеки дорожнього руху, організації роботи загонів юних інспекторів дорожнього руху;

сприяє членам Спілки в отриманні висновків громадської експертизи для реєстрації транспортних засобів, виготовлених самодіяльними конструкторами;

здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій (автошкіл, курсів тощо) із статусом юридичної особи, заснування підприємств та засобів масової інформації в порядку, встановленому законодавством;

сприяє членам Спілки у створенні кооперативів з будівництва гаражів;

сприяє членам Спілки в організації будівництва І експлуатації автостоянок, в зберіганні, технічному обслуговуванні та ремонті транспортних засобів, наданні транспортно-експедиційних послуг;

бере участь у проведенні Державтоінспекцією державних періодичних технічних оглядів транспортних засобів індивідуальних власників;

сприяє членам Спілки щодо визначення технічного стану транспортних засобів та в отриманні висновків експертизи про їх вартість та розмір збитків, заподіяних внаслідок дорожньо-транспортних пригод;

сприяє членам Спілки в отриманні юридичних послуг з питань експлуатації транспортних засобів;

сприяє організації страхування автомототранспортних засобів і членів Спілки від нещасних випадків;

готує і у встановленому порядку замовляє видання друкованих матеріалів з метою висвітлення та пропаганди цілей і завдань Спілки;

може надавати пільги своїм членам та здійснювати благодійну діяльність;

вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід організацій Спілки, проводить конкурси на краще виконання завдань, поставлених перед Спілкою, нагороджує громадських активістів.

З ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

3.1 Спілка діє на основі індивідуального та колективного членства.

3.2 Членами Спілки можуть бути громадяни, які досягли 14 років, визнають Статут Спілки та сплачують членські внески.

3.3 Прийом громадян у Спілку проводиться первинними, районними (міськими) організаціями на підставі заяви бажаючого вступити до Спілки.

Скарги на відмову в прийомі до Спілки розглядаються відповідними радами організацій Спілки.

3.4 Члени Спілки мають право:

обирати і бути обраними до керівних органів Спілки;

брати участь у заходах, що проводяться організаціями Спілки;

у першочерговому порядку користуватися послугами автошкіл, автостоянок, пунктів технічного обслуговування й автомайстерень, баз відпочинку та інших організацій, установ і підприємств, що належать Спілці.

3.5 Члени Спілки зобов'язані:

дотримуватися положень Статуту Спілки, своєчасно сплачувати членські внески;

брати участь у діяльності Спілки, систематично підвищувати свою технічну кваліфікацію, удосконалювати водійську майстерність і дотримуватися правил дорожнього руху. встановленого зразка.

3.7 За активну участь у діяльності Спілки та успіхи в роботі члени Спілки можуть нагороджуватися Центральною, Кримською республіканською, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами грамотами, цінними подарунками, преміями, нагрудним значком "За безаварійне водіння".

Членам Спілки за особливі заслуги по виконанню поставлених перед Спілкою завдань може присвоюватися звання "Почесний член Всеукраїнської спілки автомобілістів". Звання присвоюється президією Центральної ради Спілки відповідно до затвердженого нею Положення.

3.8 За порушення положень Статуту Спілки до її членів можуть застосовуватися заходи громадського впливу: попередження, догана, виключення зі Спілки.

Рішення про виключення зі Спілки приймається місцевими організаціями і може бути оскаржене у вищестоящих організаціях.

3.9 Члени Спілки, які не сплатили внески за останні два роки без поважних причин, вважаються такими, що вибули зі Спілки.

Первинні і районні (міські) організації можуть відновлювати членство у Спілці осіб, які тимчасово втратили організаційний зв'язок з нею, за умови сплати членських внесків за минулий рік.

3.4 ЗЛО Колективними членами Спілки можуть бути колективи будь-яких підприємств, організацій, установ та навчальних закладів, що прийняли рішення про вступ до Спілки.

Умови і порядок прийому та вибуття зі Спілки, права і обов'язки колективних членів встановлюються Положенням, затвердженим президією Центральної ради.

4 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СПІЛКИ

4.1 Спілка будується за територіальним принципом.

Первинні організації Спілки створюються за місцем роботи і навчання, за місцем проживання і організованого зберігання транспортних засобів. Первинні організації об'єднуються в районні, міські організації за територіальністю.

Районні та міські організації входять до складу Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій, які становлять Спілку.

4.2 3 метою виконання статутних завдань і цілей Спілка створює навчальні заклади, підприємства, інші госпрозрахункові установи та організації

зі статусом юридичної особи за поданням президій рад Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських осередків.

Вони здійснюють свою діяльність на підставі своїх статутів, затверджених президією Центральної ради.

4.3 Нижчестоящі керівні органи Спілки підпорядковані й підзвітні вищестоящим. Рішення вищестоящих керівних органів є обов'язковими для нижчестоящих.

5 КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЬНІ ОРГАНИ СПІЛКИ

5.1 До керівних органів Спілки обираються громадяни України, які є членами Спілки.

Вищим керівним органом Спілки є з'їзд, що скликається Центральною радою не рідше одного разу на п'ять років.

Позачергові з'їзди можуть бути скликані за ініціативою Центральної ради Спілки або на вимогу не менше як однієї третини кількості рад Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій.

Час і місце скликання, а також норми представництва і порядок денний з'їзду оголошуються Центральною радою Спілки не пізніше як за два місяці до з'їзду.

Делегати на з'їзд обираються на конференціях Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Спілки і є постійними делегатами від своїх організацій у разі скликання позачергового з'їзду.

5.2 З'їзд Спілки:

затверджує Статут Спілки, вносить до нього зміни та доповнення;

заслуховує і затверджує звіти Центральної ради і Ревізійної комісії;

визначає завдання та напрями роботи Спілки;

обирає Центральну раду і Ревізійну комісію Спілки строком на п'ять років. Кількість членів Центральної ради і Ревізійної комісії визначається з'їздом;

розглядає всі інші питання, винесені на розгляд з'їзду.

5.3 Вищим керівним органом Спілки у період між з'їздами є Центральна рада, яка обирається у складі, визначеному з'їздом.

У період між з'їздами вибулі з різних причин члени Центральної ради можуть замінюватися новими, що обираються на пленумі ради Спілки за пропозицією президії Центральної ради Спілки.

Центральна рада Спілки проводить не менше одного пленарного засідання на рік.

5.4 Центральна рада Спілки:

обирає зі свого складу строком на п'ять років голову Всеукраїнської спілки автомобілістів та заступників голови, президію Центральної ради та відповідального секретаря президії. Кількісний склад президії визначається Центральною радою;

розробляє й затверджує організаційну структуру Спілки;

скликає з'їзди Спілки, визначає норми представництва;

керує діяльністю Спілки відповідно до Статуту;

звітує про свою роботу на з'їздах;

розглядає інші питання, внесені президією ради і Ревізійною комісією Спілки.

5.5 Виконавчим органом Спілки у період між пленумами Центральної ради є її президія, яка скликається на засідання не менше одного разу на квартал.

5.6 Президія Центральної ради Спілки:

розробляє і затверджує перспективні плани і програми розвитку Спілки;

затверджує положення про місцеві організації Спілки та статути створених Спілкою госпрозрахункових установ і організацій, заснованих підприємств, координує і контролює їх роботу;

організовує оргмасову роботу і фінансово-господарську діяльність місцевих організацій Спілки, а також комерційну діяльність створених Спілкою госпрозрахункових установ, організацій, навчальних закладів і підприємств;

розглядає і рекомендує кандидатури на обрання голів рад Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Спілки;

затверджує обраних на пленумах голів рад Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій. У разі грубих порушень Статуту Спілки або фінансової дисципліни ініціює звільнення цих керівних штатних працівників Спілки з посад згідно з чинним законодавством;

затверджує єдині зразки членського квитка, печаток і штампів для організацій, навчальних закладів і підприємств Спілки;

вирішує питання оплати праці штатних працівників усіх структурних підрозділів Спілки;

здійснює управління майном та коштами Спілки;

скликає пленуми Центральної ради;

відміняє рішення керівних органів Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій, якщо вони прийняті з порушенням чинного законодавства та Статуту Спілки;

вирішує інші питання, що стосуються статутної діяльності Спілки.

5.7 Для забезпечення виконання рішень Центральної ради та

створюється апарат Центральної ради у кількості, визначеній президією Центральної ради.

5.8 Голова Всеукраїнської спілки автомобілістів: здійснює загальне керівництво діяльністю Спілки; організовує роботу президії та апарату Центральної ради; затверджує штати й оклади працівників апарату Центральної ради; видає накази про призначення та звільнення керівних працівників Спілки

згідно з рішеннями керівних органів Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій та працівників апарату Центральної ради;

має право підпису фінансових документів та надання відповідних доручень;

відкриває рахунки в банківських установах України;

укладає від імені Спілки договори;

представляє Спілку в державних, судових, арбітражних органах і громадських організаціях.

5.9 Ревізійна комісія Спілки:

обирається з'їздом із числа членів Спілки, які не входять до складу Центральної ради, а також її апарату, і підзвітна з'їзду;

обирає зі свого складу строком на п'ять років голову, заступника голови і секретаря комісії;

перевіряє господарську і фінансову діяльність місцевих організацій, створених Спілкою госпрозрахункових установ і організацій, заснованих підприємств, додержання ними кошторисної та штатної дисципліни, ведення обліку і звітності, строки і правильність проходження документації;

перевіряє фінансову діяльність президії та апарату Центральної ради;

доводить до відома президії і пленуму Центральної ради про результати ревізій (перевірок).

У період між з'їздами вибулі з різних причин члени Ревізійної комісії можуть замінюватися новими, що обираються на засіданні Ревізійної комісії за пропозицією голови Ревізійної комісії Спілки.

Члени Ревізійної комісії можуть брати участь у роботі пленумів Центральної ради і засіданнях президії Центральної ради Спілки з правом дорадчого голосу.

5.10 З'їзд, пленум Центральної ради і засідання президії Центральної ради вважаються правомочними, якщо на них відповідно присутні не менше половини обраних делегатів з'їзду, членів Центральної ради або президії Центральної ради.

їх рішення приймаються, якщо за них проголосувало відповідно більше половини делегатів з'їзду, членів Центральної ради або президії Центральної ради.

6 МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ СПІЛКИ

6.1 Місцевими осередками Спілки є первинні, районні, міські, обласні та Кримська республіканська організації.

Усі вони у своїй діяльності керуються Статутом Спілки та своїми положеннями, які приймаються їхніми вищими органами та затверджуються президіями вищестоящих рад.

6.2 Рішеннями президій Кримської республіканської, обласних,

районним організаціям може бути надано право юридичної особи. Такі організації повинні зареєструватися у встановленому законом порядку.

Міські та районні організації, що не є юридичними особами, в органах державної влади не реєструються. За рішеннями вищестоящих рад вони можуть мати кутові штампи.

6.3 Вищим керівним органом Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських і районних організацій є конференції відповідних організацій, які обирають ради і ревізійні комісії строком на п'ять років у кількості, встановлюваній конференціями.

Рада місцевої організації, крім первинної, обирає зі свого складу строком на п'ять років голову організації, заступників голови, відповідального секретаря і членів президії. Кількість членів президії визначається радою.

Для здійснення поточної роботи по керівництву діяльністю організаціями і підприємствами Спілки у радах Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій створюються штатні виконавчі апарати у кількості, визначеній президіями цих рад. Керівником

штатного виконавчого апарату є голова відповідної організації, який, як керівний штатний працівник Спілки, оформлюється на роботу за наказом голови Всеукраїнської спілки автомобілістів.

Ревізійна комісія обирає зі свого складу строком на п'ять років голову, заступника голови і секретаря.

У період між конференціями вибулі з різних причин члени рад Спілки, а також ревізійних комісій можуть замінюватися новими на пленумі відповідної ради за пропозицією президій рад і голів ревізійних комісій.

6.4 Конференція, рада, президія ради і ревізійна комісія республіканської, обласної, міської та районної організацій Спілки здійснюють свою діяльність стосовно до порядку, передбаченого цим Статутом для з'їзду, Центральної ради, президії Центральної ради та Ревізійної комісії Спілки.

6.5 Вищим керівним органом первинної організації є загальні збори (конференція). Загальні збори (конференція) первинних організацій проводяться за необхідністю, але не менш як один раз на рік.

Загальні збори (конференція) вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів Спілки або делегатів.

Для проведення поточної роботи первинні організації обирають на загальних зборах раду у кількісному складі, що визначається зборами.

Рада обирає зі свого складу строком на п'ять років голову, заступника голови і скарбника.

В організаціях, які налічують менше 15 членів Спілки, строком на п'ять років обираються голова, заступник голови і скарбник.

6.6 Первинні організації Спілки здійснюють прийом громадян до Спілки та проводять з ними організаційно-масову роботу відповідно до статутних завдань Спілки.

7 КОШТИ ТА МАЙНО СПІЛКИ

7.1 Кошти Спілки складаються з:

членських внесків;

надходжень від господарської та іншої комерційної діяльності госпрозрахункових установ, організацій та підприємств, створених з метою виконання статутних завдань;

добровільних внесків громадян, організацій та інших надходжень, які не заборонені законом

7.2 Розміри і порядок сплати членських внесків встановлюються відповідно до Положення, затвердженого президією Центральної ради.

7.3 Власністю Спілки є кошти, будівлі, споруди, земельні ділянки, обладнання, транспортні засоби, цінні папери та інше майно, придбане на власні кошти на виконання статутних завдань.

7.4 Кожен член Спілки не має права власності на долю майна Спілки. Власником майна є Спілка в цілому. Кримська республіканська, обласні,

Київська та Севастопольська міські організації, створені Спілкою госпрозрахункові установи, навчальні заклади та підприємства використовують майно Спілки на правах оперативного управління, або господарського відання.

7.5 Право власності Спілки реалізує її вищий статутний орган - з'їзд - у порядку, передбаченому законодавством України. Від імені Спілки управління майном здійснює президія Центральної ради. Окремі функції щодо оперативного управління майном можуть бути покладені з'їздом на Кримську республіканську, обласні, Київську та Севастопольську міські організації Спілки.

7.6 Кошти Спілки витрачаються в межах затверджених кошторисів на виконання статутних завдань і на утримання штатних працівників.

7.7 На утримання апарату Центральної ради Спілки, а також для проведення централізованих заходів місцеві організації, створені Спілкою госпрозрахункові установи, навчальні заклади та підприємства відраховують у розпорядження Центральної ради Спілки кошти у порядку і розмірах, встановлених президією Центральної ради.

На утримання апаратів Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських рад та для проведення ними централізованих заходів міські, районні організації Спілки та створені нею госпрозрахункові установи, навчальні заклади та підприємства відраховують в їх розпорядження необхідні кошти у порядку і розмірах, встановлених президіями вищестоящих рад, згідно з чинним законодавством.

7.8 3 метою відшкодування збитків на випадок викрадення транспортних засобів з автостоянок Спілки Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації можуть створювати спеціальні фонди. Порядок їх створення визначається президіями рад цих організацій.

7.9 Відносини Спілки, її організацій, а також госпрозрахункових установ і підприємств з державними органами, громадськими організаціями, кооперативами і громадянами будуються на договірних засадах.

7.10 Спілка може підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

7.11 Члени Спілки не відповідають особистим майном за борги Спілки, так само як і Спілка не відповідає за борги окремих її членів.

7.12 Спілка та створені нею госпрозрахункові установи та організації, засновані навчальні заклади та підприємства у встановленому порядку ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зобов'язані зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

8 ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СПІЛКИ

Зміни і доповнення до цього Статуту має право вносити з'їзд більшістю не менш як у % голосів присутніх делегатів з'їзду. У виняткових випадках зміни і доповнення до Статуту може внести Центральна рада з наступним затвердженням їх на черговому або позачерговому з'їзді.

9 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

9.1 Всеукраїнська спілка автомобілістів припиняє свою діяльність за рішенням з'їзду Спілки або суду. Припинення діяльності Спілки та ліквідація її як юридичної особи здійснюються відповідно до вимог статей 110, 111, 112 Цивільного кодексу України.

9.2 Ліквідація Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій здійснюється за рішенням відповідної конференції, затвердженим президією Центральної ради.

9.3 Все майно, що залишиться після ліквідації Всеукраїнської спілки автомобілістів, Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій, не може перерозподілятися між її членами і використовується за рішенням президії Центральної ради на виконання статутних завдань або передається іншій неприбутковій організації відповідного виду, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

  
Rambler's Top100Rambler's Top100    
Copyright © 2006-2009 ООО Украинский Автомобильный Альянс
по всем вопросам пишите, звоните: (044) 537 6089,91,92. частые вопросы и ответы. Автошколы ВСА.


Разрешается использовать, цитировать, копировать, транслировать и переводить
любые материалы проекта в сети Интернет
при условии установки прямой ссылки на этот конкретный материал на сайте www.uacards.com